Bordrolama ve Özlük İşleri

İKY/Bordrolama ve Özlük İşleri

İKY/Bordrolama ve Özlük İşleri

İKY/Bordrolama ve Özlük İşleri

    BORDROLAMA-ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE SGK İŞLEMLERİ

          Personel Özlük İşlemleri ve Bordrolama Eğitimi; işletmelerin Muhasebe,personel veya İnsan Kaynakları departmanlarında çalışan veya bu alanlarda çalışmayı kendisine kariyer hedefi olarak koyan herkes için hazırlanmış bütünsel bir eğitimdir.Süreç temelden başlamakla beraber profesyonel olarak bu işi yapan kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yetkinlikler oluşturacaktır.Gerekli tüm aksiyonlar uygulamalı olarak işlenecek olup eğitim  sonunda, kullanıcılar bordrolama ve personel özlük işlemlerinin tüm süreçlerini kendi başlarına uygulayabilecek biçimde mezun olacaklardır.

          İnsan Kaynakları Genel Müdürleri tarafından her bir başlığa ilişkin örneklemeler,karşımıza çıkabilecek potansiyel sorunlar tartışılarak kitabi aktarımın ve sunum mantığının  ötesine geçilecek,en küçük detaylar dahi atlanmadan katılımcıların tüm beklentileri karşılanmış olacaktır.

Kimler Katılmalı

İşletmelerin Özlük, Bordrolama ve SGK işlemlerini gerçekleştirenler,

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanları, Uzman Yardımcıları ve Elemanları,Mali Müşavirler,

YMM, MM ve SMMM bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

            MODÜL 1:Özlük İşleri

 1. Amaç ve işlevleri
 2. Görev ve sorumlulukları
 3. Personel özlük dosyası içeriği
 4. İşe giriş, işten çıkış işlemleri
 5. Yabancı çalıştırma şartları
 6. İş sözleşme türleri ve önemi
 7. Çalışma türleri
 8. Puantaj nedir, ne işe yarar?
 9. Günlük, aylık puantaj nasıl hesaplanır?
 10. Hafta tatili, genel tatil, fazla mesai çalışmalarında puantaj nasıl olmalıdır?
 11. PDKS programları ve Excel ile puantaj nasıl tutulmalıdır?
 12. İzin Türleri, iş kanunumuzda iznin yeri, ücret – izin ilişkisi
 13. Yıllık ücretli izin hakedişi, kullanımı, ücretsiz yol izni şartları
 14. Çalışan’ın yıllık izin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
 15. Fazla çalışma uygulamaları ve fazla çalışma muvafakatnamesi
 16. Resmi bildirimler ve zamanında yapılmasının önemi (SGK, İŞKUR, KOLLUK KUVVETLERİ)
 17. İş kazaları ve bildirim süreçleri
 18. İdari para cezaları
 19. Denetimlerde dikkat edilmesi gerekenler
 20. Disiplin süreçleri
 21. İbraname nedir, hangi durumlarda kullanılır?
 22. İkale sözleşmesi nedir, hangi durumlarda kullanılmalıdır?
 23. İş feshinin geçerli sayılması için dikkat edilmesi gerekenler

MODÜL 2:Ücret Bordrosu

 1. Ücret tanımı, şekilleri ve çeşitleri
 2. Yasal olarak ücret bordrosunda bulunması gereken bilgiler
 3. Dönemsel bordro değişkenleri
 4. Ücret hesap pusulası
 5. Ücret mahiyetinde değerlendirilen diğer ödemeler
 6. Bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası, hayat sigortasının bordrolaştırılması
 7. Devreden sigorta matrahının hesaplanması
 8. SGK, Gelir Vergisi, Damga Vergisi primlerine tabi olan ve olmayan ücretler
 9. Ücretin ödenme yöntemleri
 10. Ücret kesme cezası
 11. Vergi müstesnaları
 12. Sosyal ve ayni yardımların bordrolaştırılması
 13. Yemek ve yol ücretlerinin bordrolaştırılması
 14. Yabancı çalışanların ücret hesaplamaları
 15. Asgari geçim indirimi
 16. İşveren maliyeti hesaplaması
 17. Kıdem, ihbar tazminatında ücrete dair ödenekler nelerdir, hangi durumlarda eklenir?
 18. Kıdem, İhbar tazminatı hesaplamaları (özel kodlarla hazırlanmış Excel örnekleri)
 19. Ay kapanışlarında yapılması gerekenler
 20. İşe iade kararlarında ücret hesaplamaları

     MODÜL 3:SGK UYGULAMALARI

 1. SGK Uygulamaları ve Diğer Uygulamalar
 2. İşyeri açılışı
 3. E-Bildirge şifresi
 4. İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 5. SGDP’li çalışanların bildiriminde dikkat edilmesi gereken hususlar
 6. Aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması
 7. Yeni giriş ve işten ayrılışlarda SGK gün sayısının tespit edilmesi
 8. SGK primine tabi olan ve olmayan ödenekler
 9. Raporlu çalışanların sigortalılığı
 10. Eksik gün nedenlerinin belirlenmesi
 11. İşten çıkış nedenlerinin önemi
 12. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sigortalılığı
 13. İşveren teşvikleri
 14. İdari para cezaları
 15. İşe iade kararlarında SGK bildirgelerinin düzenlenmesi
 16. Yabancı çalışanların sigortalığı
 17. İş kazalarının SGK’ya bildirimi
 18. Engelli çalışan teşviği için SGK’ya bildirim
 19. Eksik gün bildirimi
 20. İŞKUR bildirimleri
 21. Kolluk kuvvetlerine yapılması gerekli bildirimler 

    Süre:

Eğitim süresi 4 hafta  ve 20 saat olarak planlanmıştır.

   Sertifikalar:

Bemka Eğitim Kurumları Başarı Belgesi

Uluslararası ICA Belgesi 

Eğitime katılan tüm katılımcılar isterlerse Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği sınava katılarak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası alabilir.

Başarı Garantisi:

Tüm Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu öğrencilerimiz koşulsuz şartsız eğitimlerini 2 yıl boyunca ücretsiz tekrar etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 Bordrolama ve Özlük İşlemleri kursu,bordrolama kursu,özlük işlemleri kursu,İnsan kaynakları kursu,sgk mevzuatı kursu,insan kaynakları kursları izmir,kariyer meslek kursları,Özlük işleri kursları,vergi ve sgk işlemleri kursları,meslek kariyer muhasebe kursları,insan kaynakları kursu izmir,iş ve meslek kursları,kariyer kursu izmir

 

İKY/Bordrolama ve Özlük İşleri Toplam Süre 1 Ay
Açılış Tarihi Grup Kodu Günler Saatler Şube
27/04/2021 BÖİ-150 Salı, Perşembe 19:00 / 21:35 İzmir Karşıyaka Şubesi
04/05/2021 BÖİ-150 Salı, Perşembe 19:05 / 21:35 İzmir Karşıyaka Şubesi

Loading Yükleniyor...