Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

İKY/Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

İKY/Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

İKY/Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

        SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı günümüzün giderek artan ihtiyaçlarına parelel olarak hazırlanmış bir uzmanlık eğitimidir.Eğitime katılan kursiyerlerimiz

İşletmelerin  ücretlendirme, kıdem,ihbar, işe iade, iş kazası-meslek-hastalıkları, tazminatlar, idari para cezaları, itiraz ve diğer tüm iş ve sosyal güvenlik alanlarında hizmet verebilecek biçimde mezun olmaktadır.Ayrıca kursiyerlerimiz çalışanlara yönelik  başta emeklilik işlemleri, yurtdışı borçlanma, tazminatlar, ücretler, izin ve hak arama yolları ile diğer tüm iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında da danışmanlık hizmeti verebilir yetkinliğe sahip olacaktır.

Bu alanda alınacak Ulusal ve Uluslararası sertifikalarla kendi danışmanlık firmanızı kurabilir,işletmelere kurumsal eğitimler planlayabilir,çalıştığınız firmada bu alanda eğitimler organize edebilirsiniz.

Farkımız

*Eğitim içeriği ve sunumu tamamen bu alanda uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

*Eğitim içeriğinin tamamı uygulamaya dönük olarak kurgulanmış olup bir mevzuat aktarımının ötesinde beceri oluşturma hedefiyle hazırlanmıştır.

*Gerekli form,dilekçe ve dosyalarla gerçek uygulamalar yapılmaktadır.

*Örnek Yargı kararları listelenmiş ve tümü öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

* İhtilafların Çözümüyle İlgili İtiraz Ve Dava Yolları, Dava Dilekçesi Örnekleri eğitim içerisinde öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler, mevzuatlar hakkındaki değişiklikleri uygulamalı olarak görmek isteyen çalışanlar,işletmelerin  her seviyedeki yönetici ve ortakları, insan kaynakları ve personel departmanı ile muhasebe bölümü çalışanları, avukat-hukukçu,bilirkişi, her türlü müşavirlik ve aracılık hizmetini yapmakta olanlar, SM-SMM-YMM, aday ve stajyer SMM, mali uzmanlar,mali  deneticiler, mali müfettişler ,iş müfettişleri ile diğer denetim elemanları, sendikacılar, öğrenciler ve  bu alanda uzmanlaşmak ve kendi işyerini kurarak danışmanlık hizmeti vermek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • İşyeri İşveren İşveren Vekili Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi…
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar Kısmi Sigortalı Sayılanlar Sigortalı Sayılmayanlar…
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi…
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı…
 • Prim Oranları…
 • Faaliyet Konusu İşkolu Kodu (NACE) Faaliyet Konusunun Değişmesi – Tehlikeli –Çok Tehlikeli – Az Tehlikeli ve Sonuçları…
 • Prim Belgeleri / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi…
 • Prim Belgelerinin Kuruma Verilişi (Süresi İçerisinde-Süresi Dışında)…
 • 5 Puanlık Prim Teşviki…
 • 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • Özürlü İstihdam Teşviki…
 • İŞ-KUR kavramı ve uygulamaları…
 • İş göremezlik raporu ve uygulamaları…
 • Sürekli iş göremezlik raporu…
 • EK-10 ve EK-6 uygulamaları…
 • E-Hizmetler…
 • E-bildirge uygulamaları…
 • Örnekli Anlatımlar…
 • Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta primleri…
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları…
 • Genel Sağlık Sigortası…
 • İşsizlik Sigortası…
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli) Sağlanan Yardımlar…
 • Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyebilir?
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü…
 • İsteğe Bağlı Sigorta başlangıcı ve Sona Ermesi…
 • Askerlik Borçlanması…
 • Analık/Doğum Borçlanması…
 • Yurtdışı Borçlanması…
 • Diğer Borçlanmalar…
 • Borçlanmaların Emekliliğe Etkisi…
 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları…
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları…
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • Ölüm Aylığı ve Oranları
 • Örnek Hesaplamalar…
 • Yabancı İşçi Kavramı Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Sigortalılık Şartları ve Bildirimleri
 • Sosyal Güvenlik Yönünden Yaptırımlar
 • Diğer Yaptırımlar
 • Asgari İşçilik Kavramı ve Hesaplama Örnekleri

 

Eğitim Süresi

3 Ay

Sertifikalar

Bemka Eğitim Kurumları Onaylı  Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası

Uluslar arası ICA Belgesi

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika *

Gebze Teknik Üniversitesi Onaylı Sertifika *

 

*Bu sertifkalar için şubenizle görüşerek şartları öğrenmelisiniz.

 

 

 

 

 

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu,Sosyal güvenlik Uzmanlığı Eğitimi,İş Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi,İnsan Kaynakları Kursu,Kariyer Meslek Kursları

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu,Sosyal güvenlik Uzmanlığı Eğitimi,İş Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi,İnsan Kaynakları Kursu,Kariyer Meslek Kursları

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu,Sosyal güvenlik Uzmanlığı Eğitimi,İş Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi,İnsan Kaynakları Kursu,Kariyer Meslek Kursları

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu,Sosyal güvenlik Uzmanlığı Eğitimi,İş Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi,İnsan Kaynakları Kursu,Kariyer Meslek Kursları

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Kursu,Sosyal güvenlik Uzmanlığı Eğitimi,İş Hukuku Ve Bordrolama Eğitimi,İnsan Kaynakları Kursu,Kariyer Meslek Kursları

İKY/Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi Toplam Süre 3 Ay
Açılış Tarihi Grup Kodu Günler Saatler Şube
25/04/2021 SGU-150 Pazar 14:00 / 18:05 İzmir Karşıyaka Şubesi
02/05/2021 SGU-150 Pazar 14:30 / 18:35 İzmir Karşıyaka Şubesi

Loading Yükleniyor...