İnsan Kaynakları Kursları

Meslek ve Kariyer

İnsan Kaynakları Kursları

İnsan Kaynakları Kursları

Bemka Eğitim İnsan Kaynakları Kursu Eğitim İçeriği.

 1. 1.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ
  • İnsan Kaynakları yönetimine ihtiyaç duyulma sebepleri
  • İnsan Kaynakları yönetimi ihtiyacının hedeflediği hususlar
  • İnsan Kaynakları yönetiminin özellikleri
  • Personel yönetiminden İnsan kaynakları yönetimine geçişte yaşanan sorunlar
  • Personel yönetimi ve İnsan Kaynakları yönetimi arasındaki farklar
  • Stratejik İnsan Kaynakları yönetimi süreçleri
  • İnsan kaynakları planlaması ve nedenleri
  • iç ve dış çevre faktörlerinin İnsan kaynakları yönetiminden beklentileri
  • İnsan Kaynakları yöneticisinin görevleri
  • Çalışanların memnuniyetini etkileyen faktörler
  • İnsan Kaynakları yönetimi için gerekli vitaminler
  • İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri
 2. İŞ ANALİZİ,İŞ TANIMI,İŞ DEĞERLEME,YETKİNLİK,İŞ GEREKLERİ
  • İş analizinin tanımı
  • İş analizi ne zaman yapılır?
  • İş analizinin aşamaları
  • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri
  • İş analizinin içerdiği başlıca bilgiler
  • İş analizi teknikleri
  • İş tanımının içerdiği bilgiler
  • İş tanımları hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
  • İş değerlemenin tanımı
  • İş değerlemenin ilkeleri
  • İş değerlemenin koşulları
  • İş değerlemede kullanılan faktörler
  • İş değerleme yöntemleri
  • İş değerlemenin yararları
  • Yetkinlik ve yetkinlik analizi nedir?
  • Yetkinlik analizinin faydaları
  • Yetkinliklerin tespit edilmesi
  • Yetkinlik unsurları
  • İnsan Kaynakları yönetiminde yetkinliklerin kullanımı
  • İş gerekleri,türleri ve özellikleri
  • İş gereklerinin özellikleri
 3. ADAY TOPLAMA,SEÇME VE YERLEŞTİRME
  • Aday toplama,seçme ve yerleştirme sürecinin aşamaları
  • Aday toplama sürecinde cevaplanması gereken sorular
  • Aday toplama sürecinde işletme için önemli hususlar
  • Aday toplama sürecinde iç ve dış kaynak kullanımı
  • İç ve dış kaynak kullanımının avantajları ve dezavantajları
  • İş başvuru formunda olması gereken bilgiler
  • İş ilanında dikkat edilmesi geren konular
  • CV(Özgeçmiş) hazırlamada dikkat edilecek hususlar
  • Özgeçmiş çeşitleri
  • Aday toplama kararları
  • Aday seçim süreci aşamaları
  • Aday seçim sürecini etkileyen kişisel faktörler
  • Testler ile ilgili dikkat edilecek hususlar
  • Testlerin uygulanma zamanı ve test çeşitleri
  • Mülakat/Görüşme
  • Mülakat öncesinde ve esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Mülakat/Görüşme aşamaları
  • Mülakat/Görüşme yöntemleri
  • Adayı işe yerleştirme ve oryantasyon
  • Oryantasyon eğitim programı hazırlanırken cevaplanması gereken sorular
  • Oryantasyon eğitim sürecinin aşamaları
  • Oryantasyon eğitim programının içeriği
  • Oryantasyon eğitiminde kullanılan başlıca yöntemler
 4. KARİYER YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
  • Kariyer,kariyer yönetimi,kariyer planlaması
  • Bireysel ve örgütsel kariyer planlaması
  • Kariyer yönetimi ve planlamasının genel ve özel amaçları
  • Kariyer geliştirmede etkili olan faktörler
  • Bireysel kariyer planlamasının aşamaları
  • Kariyer safhaları
  • İşletmelerde etkili kariyer geliştirme yöntemleri
 5. EĞİTİM (YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME)
  • İnsan Kaynakları yönetiminde eğitim
  • İnsan Kaynakları yönetiminde eğitim sürecinin aşamaları
  • İşletmelerde çalışanlara verilecek eğitimin ilkeleri
  • Eğitim politikası belirlenirken dikkat edilecek hususlar
  • Eğitim ihtiyaç analizi ve aşamaları
  • Eğitim ihtiyaç analizinde kullanılan yöntemler
  • Eğitim ihtiyaç analizinin faydaları
  • İşletmelerde eğitim planlaması
  • Yetişkin eğitimi ve özellikleri
  • İşletmelerde kullanılan eğitim yöntemleri
  • İşletmelerde verilen eğitim türleri ve özellikleri
  • Eğitimin işletme dışındaki kuruluşlar tarafından  verilmesinin faydaları ve sakıncaları
  • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  • İşletmelerde çalışanların eğitiminde yaşanan başlıca sorunlar
 6. PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
  • Performans yönetimi ve performans değerlendirmesinin tanımı
  • Yetkinliğe dayalı performans değerlendirmesi
  • Performans değerlendirmesinin amaçları
  • Performans değerlendirmesinin aşamaları
  • Performans değerlendirmesinin sonuçları
  • Performans değerlendirme kriterlerinin özellikleri
  • Performans değerlendirme ölçekleri
  • Performans değerlendirme skalası
  • Performans değerlendirmesinde kullanılan yöntemler
  • Performans görüşme süreci
  • Performans değerlendirmesinde geri bildirim
  • Performans değerlendirme hataları
  • Performans değerlendirmesini doğru yapmak için dikkat edilecek hususlar
  • Performans değerlendirmesiinin yöneticiler,çalışanlar ve işletme açısından faydaları
 7. ÜCRET YÖNETİMİ
  • Ücret yönetiminin çalışanlar ve işletme açısından amaçları
  • Bireysel ücretin belirleyicileri
  • Performansa dayalı ücret sistemleri
  • Performansa dayalı ücretin işletme açısından faydaları
  • Özendirici ücret sistemleri
  • Özendirici ücrette planlama türleri
  • Bordrolama
  • Bilgisayarlı İK uygulamaları
 8. STRES YÖNETİMİ
  • Stresinve stres yönetiminin tanımı
  • Stresin aşamaları ve belirtileri
  • Örgütsel stres kaynakları
  • İş gerekleri ve rol özelliklerine ilişkin stres kaynakları
  • Stresle başa çıkmada örgütsel stratejiler
  • Stresle başa çıkmada bireysel olarak uygulanacak teknikler
 9. ÇALIŞMA MEVZUATI
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Örnek ara durumlar ve örnek olaylar
  • Örnek Yargıtay kararları

    KAMPANYA

İNSAN KAYNAKLARI KURSU ALANA BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU HEDİYE

İNSAN KAYNAKLARI KURSU ALANA BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU HEDİYE

 

İNSAN KAYNAKLARI KURSU İZMİR

 

insan kaynakları kursları, izmir insan kaynaklari kursu, insan kaynaklari kurslari, personel işlemleri kursu,